ماشین سازی روشنی

سازنده دستگاه های نایلون ، نایلکس ، گرانول ، میکسر
و خط شستشوی مکانیزه نایلون و پت و انواع سانریفیوژ